Klokočovské skálie, Klokočov Klokočov

w rezerwacie przyrody o powierzchni około 6 ha znajdują się interesujące kuliste formacje piaskowca. Oprócz znaczenia geologicznego rezerwat ma również znaczenie botaniczne. Występuje tutaj podrzeń żebrowiec, gatunek paproci znajdujący się pod ochroną, który jest symbolem Parku Krajobrazowego Kysuce.