Rohackie Wodospady Zuberec

stanowią część obszaru wokół Rohackich Stawów. Wyżni Rohacki Wodospad /słow. Vyšný Roháčsky vodopád/ znajduje się około 12 km na wschód od miejscowości Zuberec. Dostęp do niego jest stosunkowo łatwy i ze względu na swoją wielkość zwraca na siebie większą uwagę. Ten glacjalny wodospad ma długość 23 metrów. Niżni Rohacki Wodospad /słow. Nižný Roháčsky vodopád/ leży około 100 m pod Wyżnim. Jest wodospadem kaskadowym na odcinku o długości około 20 m.