Posąg Jezusa Chrystusa w miejscowości Klin Klin

w miejscowości Klin w pobliżu Zapory Orawskiej znajduje się kopia słynnego brazylijskiego posągu Chrystusa w Rio de Janeiro. Monument wnosi się na wzgórzu Grapa na wysokości 686 m n.p.m. Wysokość rzeźby wynosi 9,5 m. Ręce Chrystusa Zbawiciela są skierowane na całą Orawę i mają ją chronić. Do Chrystusa modli się Ojciec Święty Jan Paweł II. Zadbana okolica, piękne schody, bruk, ławki, kwiaty i krzewy zachęcają do relaksu nie tylko ciała, ale również i duszy.