Szlak Janka Bojmíra Blatnica

jeden z niewielu nazwanych szlaków, nosi imię nestora słowackiej turystyki. Prowadzi z Gadera niebieskim szlakiem przez Konský dol i masyw Muráňa aż na szczyt Tlstá (1373 m), obok jaskini Mažarná i kończy się w pobliżu zamku Blatnica.