Polovlhká lúka Martin

lokalny biotop o europejskim znaczeniu, 700 m2 gdzie występuje ponad 120 gatunków ziół, kwiatów i traw. Rośnie tu niezwykle rzadka orchidea gółka długoostrogowa. Znajduje się tu również ścieżka dydaktyczna.