Źródła mineralne

Turiec jest bogaty w źródła naturalne. Napełniane są tu trzy znane wody mineralne: Kláštorná, Budiš i Fatra. Każda z nich ma wyjątkowy skład. Dostępnych dla turystów źródeł jest w regionie kilka, jednak najczęściej odwiedzane źródło znajduje się w pobliżu wsi Budiš. Wodę średnio mineralizowaną, wodę słabo kwaśną do neutralnie kwaśnej naturalnej można pobrać bezpośrednio ze źródła.