Klasztor pod Znievem Kláštor pod Znievom

siedziba jednego z pierwszych trzech słowackich gimnazjów, które zostały zlikwidowane w 1874 roku. Znajduje się tu diecezjalna, historyczna biblioteka. W miejscu tym bije również obfite źródło wody mineralnej. Nie można jednak z niego korzystać.