Kysuckie obserwatorium astronomiczne

jest regionalną instytucją kulturową, której głównym celem, oprócz działalności obserwacyjnej jest również popularyzacja astronomii poprzez różne formy imprez skierowane do szerokiego grona odbiorów. Obserwatorium organizuje wycieczki, wykłady i spotkania poświęcone aktualnym odkryciom i zjawiskom, dzienną i nocną obserwację nieba przez zwiedzających. Znajduje się w północno-zachodniej centralnej części terytorium katastralnego miejscowości. Jest usytuowane w pięknej scenerii, która zapewnia widok nie tylko na pełne niebo, ale i dużą część okolicy. Obszar KNM pod względem geograficznym należy do gór Javorníki oraz Gór Kisuckich /słow. Kysucká vrchovina/, której najwyższym szczytem jest Ladonhora (999 m n.p.m.). Na tym obszarze znajduje się również geopark.