Korniańskie źródło ropy Korňa

unikat na skalę europejską, samowolnie tryskająca ropa z wypływami samo zapalającego się metanu. Wyciek zawiera wysoki procent olejów. Mimo, iż ropa jest wysokiej jakości, odwierty w okolicy nie udowodniły obecności takich ilości, aby wydobycie na skalę przemysłową było opłacalne – co ma również swoje dobre strony, ponieważ nie naruszono naturalnego krajobrazu. Źródło ropy jest uznane za chroniony twór przyrody.