Niedźwiedzia Skała /słow. Medvedia skala/– Raková

rezerwat przyrody Veľký Polom znajduje się na terenie miejscowości Raková. Dzięki nierównej odporności skał powstały solitery skalne, które zachowały się do dzisiaj. Ten największy znajduje się w pobliżu granicy morawsko-słowackiej, ma rozmiary odpowiadające wielkości piętrowego domu i charakterystyczną nazwę Niedźwiedzia Skała. Wokół niej prowadzi Ścieżka Rowerowa Wzajemności.