Uzdrowisko Lúčky Lúčky

znajduje się 14 km od Rużomberoku, a jego działalność lecznicza jest ukierunkowana na problemy natury ginekologicznej, układu ruchu i choroby nerwowe, leczenie chorób zawodowych, chorób układu pokarmowego, zaburzeń przemiany materii i zaburzeń endokrynologicznych, jak również gruźlicy. Woda mineralna ze źródła Valentín jest dostępna dla gości i licznych turystów.