Oravská lesná železnica Oravská Lesná

Úzkorozchodná múzejná lesná železnička je technickou pamiatkou, ktorá funguje celoročne. Je oravským úsekom bývalej Kysucko-oravskej lesnej železnice, ktorá patrila medzi najvýznamnejšie lesné železnice na Slovensku. Pôvodne bola vybudovaná začiatkom 20. storočia výlučne na prepravu dreva. Obnovená bola v roku 2008 ako turistická atrakcia. Dnes premáva medzi stanicami Tanečník a Beskyd každý deň. Východzia stanica sa nachádza asi 6 km od Oravskej Lesnej. V zrekonštruovanom prevádzkovom objekte je expozícia Oravskej lesnej železnice a Oravského komposesorátu.