Veľká Fatra

Svojou rozlohou patrí Veľká Fatra k najväčším jadrovým pohoriam na Slovensku. Mnohotvárna, rôznorodá a takmer neporušená prírodná krása láka mnohých turistov. Pre Veľkú Fatru je typická karpatská flóra, ktorú nájdeme predovšetkým na vrcholoch veľkých skalných masívov. Turistika v tomto horskom masíve je neobyčajným zážitkov v lete i v zime. K najkrajším i keď náročným trasám patrí prechod hlavným hrebeňom. K vyhľadávaným turistickým cieľom patria vrcholy Rakytov, Krížna, Ploská, Borišov, Skalná Alpa, Lysec, Ostrá, KľakŠiprúň, ktoré ponúkajú výhľady hodné námahy výstupu