Javorníky

Pohorie tvorí časť štátnej hranice medi Českou a Slovenskou Republikou. Najvyšším vrcholom je Veľký Javorník (1071 m). Vo vyšších nadmorských výškach nájdeme ihličnaté porasty. Z listnatých sa vyskytujú najviac porasty bukové. Územie s nižšou nadmorskou výškou je využívané väčšinou na poľnohospodársto, len na niektorých miestach zostali jelšové porasty.