Košariská navštívili pri príležitosti 140. výročia narodenia Štefánika traja najvyšší ústavní činitelia

22.07.2020

V dňoch 20. a 21 júla 2020 sa v podbradlanskom kraji uskutočnili spomienkové podujatia pri príležitosti 140. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika. V pondelok 20. júla privítalo mesto Brezová pod Bradlom zahraničných hostí z Francúzska, Česka a USA, ktorí na Námestí gen. Štefánika položili vence k pamätnej tabuli. Súčasťou programu bola i prezentácia výstavy ,,Milan Rastislav Štefánik a tí, čo ho nasledovali'' v Národnom dome Štefánikovom, kde hostí privítal primátor mesta Jaroslav Ciran a obsah výstavy priblížili Slavomír Michálek a Matúš Valihora. Výstava približuje životy a prácu šiestich významných diplomatov, ktorí sa pričinili o medzinárodný rešpekt a diplomatické vzťahy nového štátu Čechov a Slovákov. Unikátom panelovej výstavy sú zreštaurované legionárske uniformy rodáka z Brezovej, desiatnika Štefana Juríčka, ktoré sa po ukončení výstavy 23. augusta 2020 stanú súčasťou trvalej expozície Múzea Dušana Samuela Jurkoviča v Národnom dome Štefánikovom.

Zdroj: FB Mesto brezová pod Bradlom
Zdroj: FB Mesto brezová pod Bradlom

V utorok program pokračoval kladením vencov k pamätníku v obci Priepasné a bohoslužbou v evanjelickom kostole v Košariskách. Pred rodným domom M. R. Štefánika sa zišli významní hostia, ministri, štátni tajomníci, zahraniční vyslanci, generálny biskup ev. cirkvi Ivan Eľko, exprezident SR Ivan Gašparovič a traja najvyšší ústavní činitelia - prezidentka Zuzana Čaputová, premiér Igor Matovič a predseda parlamentu Boris Kollár, aby si prejavom a položením vencov uctili pamiatku Štefánika. Atmosféru umocňovali vojaci v dobových uniformách, armádni veteráni, prelet vojenských vrtuľníkov i živá ľudová hudba.

Po uvítacom príhovore starostu Košarísk Štefana Antola nasledovala s svojím príhovorom prezidentka, predseda parlamentu a nakoniec i premiér.

,,Milan Rastislav Štefánik spĺňa všetky definície a kritériá, podľa ktorých sa pozná veľká historická osobnosť. Ako inak mohol talentovaný chlapec z Košarísk prekonať chudobné miestne pomery, ak nie tým, že k svojmu mimoriadnemu nadaniu pridal aj nevyčerpateľnú snahu prebiť sa k vzdelaniu, vede, k najvyšším duchovným výdobytkom svojej doby.'' uviedla vo svojom príhovore prezidentka.

Všetci podotkli význam Štefánikovej práce pre národ a potrebu vychovávania štátnych činiteľov po vzore Štefánika, ako aj potrebu pripomínať si jeho odkaz a životné dielo.

,,Časy, kedy mohol Štefánika niekto Slovákom vziať, sa už minuli. O to dôležitejšie je, aby sme sa ho sami nevzdávali, ale žili a konali v duchu jeho odkazu.''

Predseda parlamentu Boris Kollár sa skôr zameral na morálnu stránku politiky a vyzdvihol Štefánikovu česť a pracovitosť.

,,Práve jeho odhodlanosť bojovať a nevzdávať sa je odkaz i pre nás a pre súčasnosť. Generál Štefánik zanechal jeden veľavravný odkaz aj pre predstaviteľov štátnej a výkonnej moci - Národu sa nedáva, len žobrákovi. Národu sa treba obetovať. Toto je odkaz pre nás, reprezentantov politickej moci, že blaho národa je prvoradé. Pretože náš národ je naším zrkadlom, našou budúcnosťou.''

Predseda vlády Igor Matovič sa rozhodol netradične vynechať pripravenú reč a improvizoval. Za vzor si zobral slová Štefánika - Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem.

,,Tento jeho výrok najlepšie charakterizuje jeho povahu, odhodlanie a charakter. Každý z nás by chcel mať dieťa v jeho veku, ktoré do veku, kedy zomrel, toho dokázalo tak strašne veľa. Podľa mojej mienky bol Štefánik taký náš prvý euroobčan. Pobehal svet, ale nikdy mu srdce neprestalo biť pre Slovensko a svoje kontakty a vedomosti, svoj um využil na to, aby našim predkom na Slovensku pomohol vytvoriť krajinu, v ktorej budú môcť ako národ žiť.''