Kopaničiarske obce varujú pred nebezpečenstvom vzniku požiarov

06.04.2020

V dôsledku pekného počasia a  toho, že ľudia sa v súvislosti s opatreniami viac zdržujú doma a robia si poriadky okolo svojich domov, sa môže vyskytnúť viac prípadov vypaľovania trávnatých porastov a krov

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Novom Meste n/Váhom vyhlásilo zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov v okrese Myjava a Nové Mesto nad Váhom od 6. apríla do odvolania.

Z toho vyplýva zákaz fajčiť a odhadzovať horľavé predmety a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným rizikom nebezpečenstva vzniku požiaru, vypaľovať polia, porasty, krovie, seno a iný horľavý biologický odpad. 

Vlastníci lesných pozemkov sú povinní zabezpečiť zvýšenú pozornosť, udržiavať lesné cesty v prejazdnom stave pre prípadnú potrebu hasičov a zabezpečiť protipožiarne náradie v závislosti od plochy lesných porastov.

Opatrenia by sa mali dotknúť i poľnohospodárskej a lesnej techniky, ktorým sa odporúča mať zabudovaný v kabíne hasiaci prístroj.

Viaceré obce zdôrazňujú tieto nariadenia a žiadajú o ich  dodržiavanie pre ochranu života a majetku svojich obyvateľov.