Nové nariadenia sa dotkli prevádzok v Myjave, mesto sa snaží pomôcť seniorom

16.03.2020

Od 16. marca 2020 prišli do platnosti nové nariadenia vlády pre snahu zamedzenia šírenia koronavírusu. V tomto režime bude spoločnosť fungovať minimálne 14 dní. Od dnes sú zatvorené všetky prevádzky okrem predajní potravín, drogérií, lekární, trafík, stravovacích prevádzok, pôšt, bánk, telekomunikácií, veterinárnych ambulancií, obchodov s krmivom a čerpacích staníc. Po novom dostali výnimky zo zákazu napríklad práčovne, ale aj autoservisy pre možnosť zlepšenia osobnej mobility ľudí.

Takmer všetky prevádzky v Myjave však fungujú s bezpečnostnými opatreniami a skrátenou dobou prevádzky. Lekárne, drogérie, trafiky, pošty a ďalšie vpúšťajú do svojich predajní postupne ľudí v malom počte a bez rúška, či nejakou ochranou tváre sa do mnohých už ani nedostanete. Dnes už bolo najmä v obchodoch s potravinami, ktoré zažívali v našom meste veľký nápor vidno, že väčšina ľudí ochranu tváre nosí, či už rúška, respirátory, šatky, šály, alebo hocaké iné podomácky vyrobené prostriedky, čo je ukážkou uvedomenia si vážnej situácie a vlastnej svedomitosti. 

Obmedzenia počtu nakupujúcich v prevádzkach sú už bežné
Obmedzenia počtu nakupujúcich v prevádzkach sú už bežné

Stravovacie zariadenia sa snažia prispôsobiť mimoriadnym opatreniam napríklad tým, že vykonávajú roznášky jedál. Túto možnosť môžu využiť aj taxislužby.  Slovenská pošta prosí ľudí, ktorí sú v domácej karanténe, aby si tak označili svoje domovy a tým ochránili poštových doručovateľov od nákazy. 

NsP Myjava zavádza taktiež mimoriadne opatrenia pre bezpečnosť zdravotníckeho personálu a bude fungovať v obmedzenom režime. Vstup do polikliniky bude možný iba individuálne, s rúškom a cez recepciu, kde vám zdravotníci zmerajú teplotu. Pred nutnosťou návštevy ambulancií si radšej telefonicky, alebo mailom overte, ako a či dané oddelenie funguje. 

Mesto sa snaží pomôcť seniorom a apeluje na všetkých, aby boli k starším ľuďom ohľaduplní a pomáhali im napríklad donáškou potravín k dverám, ak vám to situácia dovoľuje. V nevyhnutných prípadoch zabezpečovania pomoci znevýhodneným, alebo seniorom môžete použiť číslo Oddelenia sociálnych služieb Myjava,  0421 034/6907 119  (pondelok, utorok, streda od 8:00 hod. do 16:00 hod. a štvrtok, piatok od 7:00 do 15:00 hod). . Mesto tiež varuje občanov pred možným zneužívaním situácie s donáškami jedál súkromnými osobami, ktorí si za dovoz pýtajú neprimerane vysoké sumy.

Naďalej chceme občanom pripomínať, aby obmedzili pohyb na verejnosti  a boli hygienickí najmä v obchodoch. Rešpektujte sa a udržujte od seba odstup, vyvarujte sa fyzickým kontaktom, noste ochranu tváre, umývajte si dôkladne ruky a dotýkajte sa vecí okolo a svojho tela úplne minimálne.