Slovenské dobrovoľnícke výpravy v podjavorinskom kraji

27.05.2020

Podjavorinský kraj má veľmi bohatú históriu, ktorú by bolo hodné častejšie pripomínať. Odohrávali sa tu tvrdé boje nielen v časoch druhej svetovej vojny, ale ešte omnoho skôr a dokonca možno búrlivejšie, a to v meruôsmych rokoch, kedy kopanice zachvátili prvé boje za Slovenský národ vedený štúrovcami. Z končín pod Javorinou sa pridávalo množstvo ľudí medzi dobrovoľnícke oddiely a nakoniec sa tu odohrala i významná bitka septembrovej výpravy, ktorá zahalila Starú Turú a Lubinu do plameňov a dymu.

Štúrovci patrili k najväčšej evanjelickej inteligencii v tom čase, preto sa ich hlavné aktivity pre širšiu podporu verejnosti točia okolo evanjelických regiónov na Slovensku. Kopanice dali evanjelikom skutočne významné mená v histórii, ktoré tu aj pôsobili. Preto niet divu, že prvé ozbrojené kroky slovenského povstania zamierili práve do okolia Myjavy. Samuel Štúr, otec Ľudovíta, pochádzal z Lubine a má vo svojom rodisku dokonca múzeum. Karol Ján Holuby, syn Juraja Holubyho, evanjelického farára z Lubine, bol v septembri 1848 poverený ako komisár pre obce v okolí Starej Turej, ktorého úlohou bolo získať podporu na boj a sprostredkovať príkazy Slovenskej národnej rady, prvého národného reprezentačného orgánu našich v dejinách. Prvý raz zasadala SNR v dome pani Koléniovej v Myjave, kde bolo i prvé národné zhromaždenie. Tu bola 18. septembra 1848 vyhlásená nezávislosť od Uhorska a Autonómne Slovensko. Jeho brat, Jozef Ľudovít Holuby, bol zase  významný botanik a etnograf, takisto predstaviteľ národného hnutia, po ktorom je pomenovaná chata na Veľkej Javorine.

Stará Turá v roku 1848 takmer úplne vyhorela
Stará Turá v roku 1848 takmer úplne vyhorela

Vráťme sa ale do Starej Turej. Tam mierilo dobrovoľnícke vojsko o celkovom počte asi 3000 dobrovoľníkov dňa 27. septembra 1848 od Brezovej, kde v predchádzajúcich dňoch dokázali poraziť cisárske stotiny, ale ich ďalší postup sa zastavil v bitke pri Senici. Turá bola pod kontrolou maďarských gardistov, takže postup štúrovcov, alebo ak chcete aj hurbanovcov (Hurban bol predseda SNR a a organizátor výpravy) na mesto predstavoval odstránenie bezpečnostnej hrozby.  Maďari mesto zapálili a stiahli sa smerom na Lubinu, kde viedol Karol Holuby statočný odpor obyvateľov.  Gardisti po paľbe obec čiastočne podpálili, neskôr vyhnali aj obyvateľov a obec celkom vyhorela. Holubyho diplomaticky vyslali do Bziniec za Maďarmi. Tí ho ale zajali a neskôr odviedli do Hlohovca, kde bol 26. októbra popravený obesením. Obvinenia za buričstvo  hrdinsky prijal s vedomím, že niekoľko dní predtým popravili na tom mieste i jeho kamaráta Viliama Šuleka zo Sobotišta, ktorý viedol odpor v Krajnom. Okrem toho, keď dobrovoľníci videli, čo Maďari s mestom spravili ešte pred ich príchodom, začali robiť poriadky po svojom. Popálili domy maďarónom a spustošili ich majetky. Ľudovít Štúr pri pohľade na Starú Turú v plameňoch povedal jednému priateľovi; "Všetkému je koniec, neuvidíme už dňa slovenskej slobody."

Viliam Šulek s bratom Ľudovítom, ktorý bol takisto slovenským dobrovoľníkom a básnikom, bol príbuzný Milanovi R. Štefánikovi. Štefánikovmu otcovi, ev. farárovi Pavlovi Štefánikovi z Košarísk, bol dokonca vodca dobrovoľníckych vojsk Jozef Miloslav Hurban kmotrom. Hurbal celkovo zanechal v kopaničiarskom kraji významné  stopy pre jeho národno uvedomelú prácu v Brezovej a priateľstvá s miestnymi farármi po celom kraji. Prvá výprava sa zavŕšila 28. septembra, kedy sa odohral krvavý boj medzi cisárskymi jednotkami a dobrovoľníkmi na vrchu u Klasovitých na Poriadí. 12 dobrovoľníkov padlo a hurbanovské oddiely boli prinútené pre nedostatočnú výzbroj, straty a strategickú pozíciu stiahnuť sa naspäť na Moravu. 

Kopanice dali Slovensku neúrekom významných ľudí, ktorí po generácie ovplyvňovali kultúrny a politický život v celej krajine. Dalo by sa povedať, že sú jedným z najvýznamnejších historicko kultúrno-spoločenských regiónov na Slovensku.


myregion.sk Vám ďakuje za prečítanie tohto článku. Ceníme si každý záujem o naše publikovanie a zdieľanie našich článkov medzi ľudí. Pomáhate nám tým rozvíjať značku myregion.sk a propagovať zaujímavosti nášho kopaničiarskeho regiónu.