V Múzeu SNR bola pri príležitosti 76. výročia vzniku SNP zahájená výstava Odboj

02.09.2020

Dňa 28. augusta sa v priestoroch Múzea SNR v Myjave pri príležitosti 76. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania uskutočnila vernisáž výstavy s názvom Odboj, ktorá bližšie zachytáva obdobie II. svetovej vojny a približuje nám životy a príbehy účastníkov partizánskeho odboja v podjavorinskom a podbradlianskom kraji.

Výstavu zostavili pracovníci múzea v Myjave na čele s autorom výstavy, historikom Jurajom Krištofíkom, ktorý sa venuje dejinným udalostiam kopaničiarskeho regiónu v dobe vojny už niekoľko rokov. Svoje poznatky zhrnul vo svojom knižnom diele, monografii o miestnom partizánskom odboji ,,Javorinu Nemci nikdy nedostanú!''. Kúrátor výstavy, Mgr. Juraj Krištofík, PhD:

,,Myšlienkou výstavy je priblížiť Myjavčanom, aké neľahké obdobie prežívali naši predkovia v rokoch 1939-1945 a teda aj to, aby sme toto obdobie priblížili základným aj stredným školám.''  

Koncepcia, z ktorej kúrator výstavy vychádzal pri jej konštruovaní, je práve táto kniha a depozitár, ktorého predmety sa snažil skĺbiť s príbehmi, ktoré nám výstava objasňuje. Okrem predmetov z depozitu si môžete prezrieť materiály z Múzea SNP v Banskej Bystrici, súčasti z historickej zbierky pána Michaličku z Brezovej pod Bradlom a ďalšie zaujímavé doplnky umocňujúce estetický vzhľad a prepojenie expozície.

,,Máme tu pamätnú knihu obce Myjava so zápisom ministra národnej obrany, generála Ferdinanda Čatloša, ktorý navštívil Myjavu v auguste 1939 a v našom depozitári sa nachádzajú aj fotografie v spojitosti s touto návštevou. Zbierkové predmety pochádzajú predovšetkým z Múzea SNP a od miestnych nadšencov. Tie sa týkajú, či už výzbroje vojaka, ale napríklad aj repliky gardistickej uniformy. Čo sa týka samotných predmetov, je tu veľmi široká škála.'' 

Výstava je koncipovaná i pre žiakov a študentov, ktorým sa snaží priblížiť situáciu od roku 1938 resp. 1939, predovšetkým v spojení s miestnymi občanmi aktívne zapojenými do partizánskej činnosti. Spomenutých bolo niekoľko príbehov z miestneho kraja, napríklad posledné zápisky z denníka učiteľa zo Starej Turej Stanislava Hlubockého, alebo príbehy Ondreja Chorváta a Milana Marečka.

Unikátom výstavy je krátke video z prostredia kopaníc zachytávajúce modlenie turkestanskej jednotky ktorá sem prišla na jeseň 1944, tlač turkestanského týždenníka a obrus, ktorý tu vojaci zanechali po ceste z Poľska, kde bolo ich úlohou potlačiť Varšavské povstanie.

Výstavu Odboj si budete môcť v priestoroch Múzea SNR v Myjave prezrieť do 1. novembra 2020. 

Fotogalériu z vernisáže výstavy Odboj nájdete na našom facebooku:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=myregion.sk&set=a.171452407795173