Zaujímavosti o Myjave; časť prvá

02.04.2020

Metropola pod slamou, ako by povedala Zuzka Zguriška, by sa dala nazvať aj hlavným mestom Kopaníc. Je prirodzeným kultúrnym, sociálnym a hospodárskym centrom Myjavskej pahorkatiny, v ktorej sa centralizuje život zo všetkých okolitých kopaníc a obcí. Počas storočí zažila Myjava množstvo historicky významných chvíľ či už pre región, alebo pre celú krajinu. Koľko z nasledujúcich zaujímavostí, ktoré sme si pre vás pripravili, ste o Myjave vedeli?

1. Veľká ''veľká Myjava''

Dnes sa radí Myjava s počtom okolo 12 000 obyvateľov medzi menšie mestá, ale v minulosti tomu bolo úplne inak. V prvom rade Myjava nebola mestom, pretože tým sa stala až v roku 1948 pri oslavách 100. výročia zasadania prvej SNR v Myjave. Dovtedy bola Myjava obcou, ktorá pri prvom sčítaní ľudu v 18. storočí mala takmer 8 a pol tisíca obyvateľov. Ak si to porovnáme so súčasnosťou, Myjava sa počtom zväčšila,ale pred dvomi storočiami bol taký počet obyvateľov skutočne vysoký. Dokonca tak, že Myjava bola 4. najväčšou obcou na dnešnom území Slovenska. Pre porovnanie, Bratislava mala vtedy necelých 30 tisíc obyvateľov a ak by sa odvtedy veľká Myjava rozvíjala rovnakým tempom ako naše hlavné mesto, mala by dnes 130 000 obyvateľov. 

2. Taká veľká, že namiesto mesta bola vlastne regiónom

Veľká Myjava nebola len ľudnatosťou, ale aj rozsiahlosťou. Až do roku 1955 boli súčasťou Myjavy obce Brestovec, Stará Myjava, Poriadie, Rudník, Polianka a Jablonka, vtedy ešte s názvom U Baranov. Všetky tieto obce sa nazývali Myjavou a preto sa historicky spomína s prívlastkom ''veľká''. V súvislosti s tým je ľudovo zaužívaný výraz ''na Myjave'' (idem na Myjavu, nie do Myjavy) kdežto spisovne by to malo byť v Myjave. Stalo sa tak preto, lebo pod označením na Myjave sa mysleli všetky tieto obce a Myjava bola vtedy skutočne obrovskou, doslova regionálnou rozsiahlou obcou. Tým, že okolité obce spolu s Myjavou sa časom viac urbanizovali, vznikli v nich prirodzené centrá, ktoré dali neskôr predpoklad oddelenia od ''veľkej Myjavy''. Úlohu v rozkúskovaní Myjavy určite zohrala aj vtedajšia kolektivizácia, ktorá mala za následok vznik rolníckych družstiev a systém podrobnejšieho prerozdelenia znárodnenej pôdy týmito družstvami. 

3. Najstaršia stavba Myjavy a mladá Myjavská veža

Myjava sa na svojom terajšom mieste začala rozvíjať až od 18. storočia po vystavaní nového evanjelického kostola zásluhou evanjelického farára Daniela Krmana, ktorý dal zbúrať aj pôvodný kostol v dnešnej Starej Myjave v r. 1711. Ak si pod evanjelickým kostolom predstavujete dnešnú dominantu Myjavy s Myjavskou vežou, ste na omyle. Pôvodný evanj. kostol a najstaršou dochovanou stavbou mesta je súčasný katolícky kostol sv. Štefana uhorského kráľa, historicky nazývaný aj ''Krmanov kostol''. Daniel Krman začal s jeho stavbou v roku 1697. Kvôli náboženskej neslobode v tej dobe trvala jeho stavba až 32 rokov. Nanešťastie pre protestantov, kostol bol po vystavaní evanjelickým iba dva roky, po ktorých si ho nárokovala pri protireformáciách rímskokat. cirkev. Zaujímavé je, že kostol bol obohnaný vysokým múrom, kvôli čomu sa Nitrianska stolica domnievala, že bude slúžiť ako obranná bašta evanjelikov v prípade nepokojov. Dnes sa z múrov zachovala iba vstupná brána, na mieste starého cintorína dnes leží park a z časti ''čínsky múr''. Daniela Krmana do konca jeho života väznili v Bratislavskom hrade a evanjelici sa svojho kostola dočkali až v roku 1785. Ak si predstavíme Myjavu, bezpochyby každému z nás príde na um obraz Myjavskej veže. Tažko veriť tomu, že veža je stará iba necelých 170 rokov. Dovtedy stál evanjelický kostol 70 rokov bez nej.

Viete si predstaviť Myjavu bez svojej veže? V skutočnosti bola veža vystavaná takmer 300 rokov po vzniku mesta
Viete si predstaviť Myjavu bez svojej veže? V skutočnosti bola veža vystavaná takmer 300 rokov po vzniku mesta

4. Stará Myjava - skutočná Myjava

Prečo je Myjava Myjavou a pritom existuje aj Stará Myjava? Veď ak je tu Stará Myjava, Myjava by sa mala prirodzene volať Novou Myjavou no nie? V skutočnosti však Stará Myjava vznikla neskôr ako Myjava, i keď je staršou. Ak v tom máte mišung, aspoň vidíte, aké zložité bolo historické prerozdelenie veľkej Myjavy. Pre vysvetlenie, Stará Myjava bola skutočne Myjavou až do spomínaného roku 1955, kedy sa oddelila. Na súčasnom mieste Starej Myjavy existovalo jadro obce Myjava spolu s kostolom až do začiatku 18. storočia, ktorý bol demontovaný a nový kostol bol postavený južnejšie, v súčasnom centre Myjavy. Pravdepodobne sa tak stalo preto, lebo územie dnešného mesta Myjava bolo geograficky výhodnejšie ako členité podhorské územie pôvodnej Myjavy, dnes Starej Myjavy. Po tomto ''prenesení centra obce'', ktoré sa udialo prirodzene s premiestnením kostola sa pôvodná Myjava označovala ako Myjavská dolina alebo Horná Myjava, neskôr  Stará Myjava, ktorá je teda, paradoxne, mladšou ako Myjava, i keď bola tou skutočnou najstaršou Myjavou.